Sitemap
English
Bookmark and Share

Geoprospektion i Jelling

 

En arkæologisk udgravning sluttes af med en rapport om fund og iagttagelser. Målet for udgravningen vil derimod i mange tilfælde ikke længere eksistere. Graven vil være tømt, og sporene efter huse og hegn vil være helt eller delvis fjernet. En række forskellige metoder giver dog arkæologerne af i dag mulighed for at få indblik i et område uden nødvendigvis at måtte gribe ind i de bevarede levn fra fortiden.

 

Jellingprojektet vil blandt andet benytte elektromagnetiske målinger, fosfatanalyser og afsøgning med metaldetektor for at få mere viden om vikingetidens bosættelse og aktiviteterne omkring Jellingmonumenterne. Resultaterne af disse undersøgelser vil danne baggrund for projektets udgravninger.