Sitemap
English
Bookmark and Share

Magnetometerundersøgelser i Jelling 2008

 

Et magnetometer måler afvigelser fra jordens naturlige magnetfelt. Afvigelserne kan skyldes aflejringer eller genstande med magnetiske egenskaber i jordens øvre lag. De magnetiske egenskaber forstærkes ved ildpåvirkning, og magnetometeret kan derfor afsløre ophobninger af brændte sten eller slagger i en jernudvindingsovn.

 

Under de rette forhold vil også nedgravninger til stolper, grave eller grøfter kunne ses. Ved hjælp af denne metode blev der i 2006 og 2007 konstateret spor af store sten i området nord for Nordhøjen i Jelling. Arkæologiske udgravninger udført af Vejle Museum bekræftede, at der var tale om store nedgravede bautasten, men afslørede desuden spor af bygninger og en mægtig palisade.

 

I 2008 blev magnetometeret rettet mod den del af området umiddelbart nord og nordøst for monumenterne, der endnu ikke var kortlagt, med henblik på at lokalisere yderligere spor af bosættelse. Tydelige koncentrationer af mere magnetisk jord kan være tegn på særlige aktivitetsområder og vil blive undersøgt nærmere i de kommende år.

 

Projektdeltagere: Tatyana Smekalova, Moesgård Museum.

Billede, som viser resultatet af magnetometernundersøgelserne i Jelling 2007 og 2008.
Resultat af magnetometernundersøgelserne i Jelling 2007 og 2008. Foto:Tatyana Smekalova.