Sitemap
English
Bookmark and Share

Elektromagnetisk måling i Jelling 2008

 

Magnetometerundersøgelserne i Jelling blev i efteråret 2008 udbygget med elektromagnetiske målinger på markerne mellem monumenterne og Mangehøjene mod nord for at undersøge, om der også her skulle være spor af aktivitet.

 

Metoden bygger på, at forskellige typer jord har forskellig ledningsevne. Udsving i ledningsevnen måles ved hjælp af en sensor, der føres henover jordens overflade. En senderspole udsender et magnetfelt, og der skabes et sekundært magnetfelt i jorden. En modtagerspole måler det samlede magnetfelt, og ved at trække det kendte primære felt fra den samlede måling kan jordens relative elektriske ledningsevne bestemmes. Variationer i ledningsevnen kan give et fingerpeg om menneskelige indgreb i jorden og dermed bidrage til at identificere kulturspor som sløjfede gravhøje, fjernede bygninger, hegnsforløb eller opfyldte vandhuller. Disse kan derefter undersøges nærmere.

 

Projektdeltagere: Mogen H. Greve, Søren B. Torp og Henrik Nørgård, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Farvekort som viser resultatet af målinger umiddelbart nordøst for Nordhøjen i Jelling. Tværs over feltet anes en linie fra øst til vest, der bør undersøges nærmere.
Resultat af målinger umiddelbart nordøst for Nordhøjen i Jelling. Tværs over feltet anes en linie fra øst til vest, der bør undersøges nærmere. Kort: Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.