Sitemap
English
Bookmark and Share

Flere huse – flere spørgsmål - d. 17. november 2013

Årsagen til den sene udgravning ligger helt tilbage i 2009, da de første lange søgegrøfter blev trukket nord for palisaden. I grøfterne længst mod øst blev der fundet spor af en mindre bygning af Trelleborgtype, cirka 400m nordøst for palisaden. Feltet blev udvidet, så hele bygningstomten kunne undersøges, men da den lå tæt på et markskel, var der ikke den gang mulighed for at undersøge et større areal. Nu er der imidlertid trukket søgegrøfter på den tilstødende mark, og her er endnu en bygning dukket op. Den har samme topografiske placering på toppen af en sydvendt skråning ned mod et mindre moseområde – et sted, hvor der ville komme megen sol og givetvis være forholdsvis god dræning af den meget fede lerjord.

Oprettet af