Sitemap
English
Bookmark and Share

Roberto Fortuna, 2006

I årene 2006-08 blev der gennemført en undersøgelse af de to Jellingstens bevaringstilstand. Dette kunne lade sig gøre takket være en flot donation fra VELUX FONDEN. Undersøgelsen bestod af flere delundersøgelser, nemlig en gennemgang af arkivalierne i blandt andet Nationalmuseets arkiver, en klimaundersøgelse, en undersøgelse af den mikrobiologiske begroning på de to runesten og en mindre arkæologisk udgravning. Derudover blev runestenenes form dokumenteret ved hjælp af en lysscanning i tre dimensioner, og deres geologiske oprindelse samt nuværende skader blev registreret.

Som grundlag for hele undersøgelsen tog fotograf Roberto Fortuna en serie fotos af de to runesten. I modsætning til tidligere analoge fotos optaget på glasplader og celluloidfilmstrimler er de nye fotos digitale. De enkelte optagelser er på millioner af pixels. De kan derfor forstørres markant, hvilket giver mulighed for at registrere selv de mindste smårevner og flager, som er ved at afstødes fra stenene. Desuden er fotos i denne detaljeringsgrad et yderst praktisk arbejdsredskab i felten, hvor skader kan indtegnes på billederne forud for en digital skadesregistrering i form af en indmåling med totalstation i en 3D-CAD-model.

Billederne ligger i et fotoalbum, hvor du kan bladre. For at bladre skal du blot klikke på pilene ude i siderne. Hvis du ønsker at gå mere på opdagelse i billederne, kan du klikke på selve billedet, hvorefter det åbnes op i en større version. Her kan du zoome ind og ud i billedet.