Sitemap
English
Bookmark and Share

Nord for Jelling kirkegård

Området lige nord for kirkegården i Jelling. Med violet er angivet omridset af den formodede skibssætning; med rødt de påtænkte udgravningsfelter.

 

I 2006 og 2007 foretog Vejle Museum en række undersøgelser på græsmarken nord for kirkegården i Jelling, dels med syd-nord gående søgegrøfter, dels i form af fladeafdækninger. Ved undersøgelserne dukkede der bl. a. en række store sten op, som efterfølgende blev tolket som den nordlige spids af en kæmpemæssig skibssætning, der har haft Nordhøjen liggende i centrum og sydspidsen liggende syd for Gormsgade. Det var dog ikke muligt ved en udgravning syd for gaden i 2010 at identificere spor af store sten.

 

De planlagte udgravningsfelter i 2011 – to ca. 10 m brede felter vest og øst for det formodede skibssætningsforløb – dækker områder, der hidtil kun delvist er undersøgt. Formålet med de nye undersøgelser er at efterprøve, om der her skjuler sig undergravede sten eller stenspor, som ikke tidligere er registreret. Samtidig tillader feltbredden en undersøgelse af, om der skulle være spor af andre typer anlæg i området, der ligger inden for den nordlige halvdel af vikingetidens palisadeanlæg. Udgravningen forventes indledt i marts.

 

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum.

 

Læs mere om den formodede skibssætning i artiklen ’Bautasten og kæmpehegn’ af Steen Wulff Andersen i Skalk 2009 nr. 1.