Sitemap
English
Bookmark and Share

Vest for Jelling kirkegård

Området nord for Jelling Kirke. Det mulige undersøgelsesområde er markeret med et rødt rektangel.

 

I 1964/65 foretog museumsinspektør Olfert Voss for Nationalmuseet en undersøgelse af området umiddelbart vest for Nordhøjen i Jelling, dels vest for hækken i kirkegårdens vestskel, dels inde på kirkegården. Ved disse undersøgelser dukkede et par store sten op samt nogle anlæg, som blev tolket som stenspor muligvis tilhørende en større stensætning. Det har hidtil ikke været muligt at foretage en helt nøjagtig georeferering af udgravningsplanerne fra 1964/65. Hensigten med en fornyet undersøgelse, planlagt til det tidlige forår 2011, er at afdække en del af de gamle udgravningsfelter og genfinde nogle af de registrerede anlæg.

 

Et rektangulært felt på ca. 18 x 9 m vil blive udlagt umiddelbart vest for kirkegården. Dette forventes at kunne give målepunkter til en mere præcis fiksering af de ældre udgravninger og vil dermed bidrage til at integrere det ældre udgravningsmateriale i den samlede dokumentation fra Jellings monumentområde. Samtidig vil undersøgelsen give mulighed for at foretage detailstudier af de registrerede fyldskifter som supplement til de fotografier og tegninger, der foreligger fra undersøgelserne i 1964/65. Samlet set er undersøgelsen et led i efterprøvningen af teorien om en kæmpeskibssætning, der har haft Nordhøjen liggende i centrum.

 

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum.

 

Læs mere om den formodede skibssætning i artiklen ’Bautasten og kæmpehegn’ af Steen Wulff Andersen i Skalk 2009 nr. 1.

 

Arkæologiske undersøgelser.