Sitemap
English
Bookmark and Share

Boringer i Mangehøjene

Mangehøjene gengivet af Julius Magnus Petersen i 1875. Nationalmuseet.

Boringerne i Syd- og Nordhøjen udført i 2009 af Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet og Nationalmuseets enhed for Danmarks Oldtid/Naturvidenskab vil blive udbygget til efteråret med boringer i Mangehøjene mod nord. Tanken er at sammenligne højenes opbygning og jordbundens karakter for dermed at opnå en større viden om landskabets karakter i vikingetiden og århundrederne forud. Med held bliver det også muligt at nå en nærmere datering af højene og måske svar på, om kernen i Nordhøjen virkelig er en langt ældre høj fra bronzealderen som antaget efter udgravningerne i 1942.

I dag er kun tre af Mangehøjene synlige i landskabet. Foto Charlotta Lindblom.

Projektdeltagere: Professor dr. scient. Henrik Breuning-Madsen, Geografisk Institut ved Københavns Universitet; museumsinspektør Peter Steen Henriksen, Nationalmuseet; lektor Mads Kähler Holst, Afd. for Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet.