Sitemap
English
Bookmark and Share

Hvad er Jelling-projektet?

Jellingprojektet er et forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling.

 

I Jelling findes på et og samme sted et anlæg, hvis enkelte dele markerer såvel overgangen fra hedenskab til kristendom som etableringen af den danske kongemagt i vikingetiden

Statusrapporter for Jellingprojektet

Her kan du se Jellingprojektets statusrapporter siden 2008.

Højen på Ravnkilde kirkegård

Mellem hedenskab og kristendom

Læs om boringer i gravhøje, en metode der er yderst skånsom for højen, og bevarer fortidsmindet for eftertiden.

Prøver af jorden afslørede spor af menneskelig aktivitet, i modsætning til det billede vi ellers kender fra samtidens byer.

Vikingetidshusenes grundstof

Udgravningerne i Jelling i 2010-11 afslørede spor af 4 vikingetidshuse. Prøver af jorden afslørede få markante spor af menneskelig aktivitet i modsætning til det billede, vi kender fra samtidens byer.

Arkæologerne er blevet klogere ved at analysere træet på bunden af Smededammen i Jelling

Hvad ler og jord kan afsløre

Træet fundet på bunden af Smededammen i Jelling gør os klogere på landskabsudviklingen flere tusinde år tilbage i tiden.

Jellingprojektet har igen fundet nye bygninger

Flere huse – flere spørgsmål

Jellingprojektet er i gang med den sidste udgravning på arealerne nordøst for det store palisadekompleks. Nu trukket søgegrøfter på den tilstødende mark, og her er endnu en bygning dukket op.

Udgravning ved Smededammen i Jelling

Planker tages op fra Smededammen

Forårets udgravning i Smededammen har givet langt bedre resultat, end vi havde turdet håbe på. Ikke blot var planker og stolper bevaret; de var også bevaret i en pæn dybde. Den længste stolpe viste sig at være godt og vel 50 cm lang.

Smededammen i Jelling gemmer på masser af viden om vikingetiden

Palisaden i Smededammen

Arkæologerne er nu nået et skridt længere i årets undersøgelse. I Smededammen er der bevaret både egeplanker i palisadegrøften og stolper. Vi står ansigt til ansigt med vikingetidens mægtige Jelling!

Glavendrup runesten

Fantastiske billeder af Danmarks runesten

Danmarks runesten er dokumenteret visuelt af fotograf Roberto Fortuna og runelog Lisbeth Imer.

Hedder det Jellinge-sten eller Jelling-sten?

Jellinge-sten eller Jelling-sten?

Mange tror, at den store runesten i Jelling hedder Jellinge-stenen, men sandheden er, at det ikke er helt korrekt. Hvordan kan det være?

Film om Harald Blåtands Runesten

Nationalmuseets runolog Lisbeth Imer fortæller om Harald Blåtands runesten, den store Jellingsten. Hør hvorfor Harald Blåtand satte stenen og hvilken betydning den har haft.

Klik på selve filmen hvis du vil se den i en større version på youtube.

Bikubefondens logo
Jellingprojektet er støttet af Bikubenfonden

Vikinger på Facebook

Vi har også en Vikingeside på Facebook, hvor der er plads til at være vild med vikinger.

Her står Jellingstenen

Illustration som viser et googlemap, som angiver hvor i verden der findes kopier af den store Jellingsten.

Harald Blåtands berømte runesten står i Jelling. Men der er kopier flere steder i verden. Se, hvor Harald Blåtands runesten står - både ude og hjemme.

Arkæologiske udgravninger i Jelling

Visuel oversigt over udgravningerne i Jelling igennem 200 år.

Se de præcise placeringer for de arkæologiske udgravninger i Jelling, igennem de sidste 200 år.